Podmínky a doporučení pro vstup do Tresor Roller Rinku (TRR)

Doporučujeme používání osobních ochranných prostředků během bruslení!

Do Tresor Roller Rinku vstupujete na vlastní riziko a zodpovědnost, že jste zdravotně a jinak uzpůsobilí na tuto akci.

Všichni návštěvníci musejí dodržovat veškerá vyznačení a pravidla.

Vstupem souhlasíte, že v případě úrazu nebo jakékoli nehody způsobené rozestavěním prostor, předměty nebo jednáním jiných bruslařů nepadá zodpovědnost na Tresor club.

Děti do 15 let nemohou být ponechány v areálu bez dozoru. Odpovědná dospělá osoba musí být přítomna po celou dobu a zodpovídá tak plně za chování a činy svého dítěte.

Každý účastník musí uzpůsobit jízdu tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky.

Nošení ochranných pomůcek a chráničů zápěstí výrazně sníží možnost zranění v důsledku pádu.

TRR si vyhrazuje právo odmítnout vstup a odstranit osoby z místa konání z jakéhokoli důvodu, včetně chování, které by mohlo způsobit škodu, zranění, ohrožení ostatních návštěvníků nebo pro nesplnění přiměřených požadavků TRR.

V prostoru Roller Rinku není povolena chůze, pouze na bruslích. V ostatních vyhrazených prostorách se účastníci mohou pohybovat bez omezení.

V prostorách Roller Rinku není povolena konzumace pití ani jídla.

Veškerá zranění a nehody musí být ihned nahlášena zodpovědným 

pracovníkům TRR.

Každý účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že oproti zapůjčení bruslí zanechá OP (občanský průkaz) v úschově, který mu bude vydán při vrácení bruslí. 

V případě odcizení zapůjčených bruslí bude kontaktována Policie ČR. 

Z hygienických důvodů musí mít každý kdo si zapůjčí brusle ponožky.

Donešené brusle musejí být čisté a mohou být zkontrolovány odpovědným pracovníkem klubu.

Do prostor Tresor club je zákázáno vnášení nápojů a jídla. Veškeré oděvy a zavazadla musí být uloženy na šatně. Club si vyhrazuje právo na kontrolu tašek a batohů.

Další podmínky pro dodržování podmínek a chování v klubu odkazuje na Provozní Řád Tresor clubu.